Het essentiële online instrument voor het verhogen van het potentieel

Het meet, geeft uitkomsten en prioriteert welke gebieden uit de werkcontext van invloed zijn

'Dantefactor', de mate van passie, overtuiging en groeimotivatie in werk.

Een hoge ‘Dantefactor’ leidt tot een verhoogde effectiviteit en tevredenheid in werk. Voor de eerste keer is passie geoperationaliseerd als een begrip in werk.

Een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, waarin zowel medewerkers als managers participeerden, onderzocht de validiteit of een hoge ‘Dantefactor’ zou leiden tot een verhoogde effectiviteit en tevredenheid in werk.

Het Dantefactor Kompas is een reflectiescan dat meet hoe deze factoren worden ervaren in het werk. Het kompas is toepasbaar voor individuen, teams en de gehele organisatie.

Het gebruik van het kompas

“Het Dantefactor Kompas” geeft het niveau weer van het werkplezier, effectiviteit en tevredenheid in de werkzaamheden die je uitvoert voor het bedrijf. Het kompas geeft een helder overzicht of je op of uit koers bent. Het kompas geeft handvatten om op koers te blijven of om je huidige situatie bij te sturen. Een aanzet kan zelf worden gemaakt, of met een teamleider, coach of collega.

De Dantefactor uitkomst laat de mate zien van passie, overtuiging en groeimotivatie in het werk. Het geeft de actuele verbinding weer die je hebt in het werk dat je doet.

Het meet: passie – overtuiging – groeimotivatie. Deze 3 samen noemen we de Dantefactor, en de uitkomst wordt weergegeven in een percentage. Een pragmatische zelfreflectie, in ongeveer 25 vragen, geeft de Dantefactor in een koersscore variërend van 0-100%.

Het geeft pragmatische informatie die kan worden gebruikt om inzichtelijk te maken welke factoren er leiden tot niet gewenste resultaten, welke initiatieven een positieve impact hebben op gedragsverandering en ertoe doen en op welke wijze je medewerkers kunt blijven binden in het werk.

Dit gebeurt aan de hand van persoonlijke doelen voor datgene iemand wil bereiken beschreven in het Dantefactor koersplan. Om te bepalen welke koersruimte iemand heeft, wordt de hoogst haalbare uitkomst verminderd met de persoonlijke Dantefactor score. Zo kan iemand zelf bepalen waarop er eerst wordt gefocust.

Heldere uitkomst van de zelfreflectie

Passie
Wanneer je een hoge uitkomst hebt op passie, zal je energie en inspiratie opdoen uit je werkzaamheden. Je ervaart werk als een nuttige en zinvolle tijdsbesteding en kunt hier helemaal in opgaan. Wanneer je een lage uitkomst hebt, zal je regelmatig een gebrek aan motivatie en enthousiasme ervaren. Het werk biedt wellicht niet voldoende uitdagingen en / of je zou het liefst het werk anders invullen.

Overtuiging
Wanneer je een hoge uitkomst hebt op overtuiging, zal je je goed in staat voelen om je taken uit te voeren en vertrouwen hebben in je capaciteiten. Je hebt het gevoel dat je de juiste beslissingen kunt nemen om tot succes te komen. Wanneer je een lage uitkomst hebt, zal je snel twijfelen aan je eigen kunnen en het gevoel hebben niet in staat te zijn te bereiken waartoe je je zet. Je voelt je niet altijd tegen je taken opgewassen en andere mensen kunnen je doen twijfelen aan je eigen capaciteiten.

Groeimotivatie
Wanneer je een hoge uitkomst hebt op groeimotivatie, zal je het prettig vinden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Je bent intuïtief ingesteld en grijpt gebeurtenissen aan als mogelijkheid om zowel persoonlijk als professioneel te groeien. Wanneer je een lage uitkomst hebt, zal je niet erg veel waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling. De mogelijkheid om nieuwe dingen te leren, laat je wellicht liever aan je voorbij gaan en / of hecht meer waarde aan extrinsieke beloning.

De uitkomst

Een helder inzicht hoe je het volle potentieel van medewerkers benut en daardoor duurzaam inzetbaar en gemotiveerd houdt in het werk.

De uitkomst is omgezet in een uitgebreid overzicht met een persoonlijk koersplan. Dit koersplan is een soort actieplan. Het verhoogt het bewustzijn van datgene medewerkers stimuleert om ertoe te kunnen doen en effectief te zijn in werk. In het plan wordt gereflecteerd op de eigen werkcontext om zo meer enthousiasme, energie en passie te ervaren in het werk.

De belangrijkheid van:

  • Groeimogelijkheden
  • Kennis & vaardigheden
  • Autonomie
  • Diversiteit van werkzaamheden
  • Collegialiteit
  • Leaderschapsstijl
  • Beleid
  • Financiële beloning