De privacy policy gaat over de manier waarop er wordt omgegaan met persoonsgegevens door The Dantefactor Company. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, samenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.
Privacy Policy Dantefactor Company

- A. Introductie

Dantefactor verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, samenwerkingspartners, deelnemers van programma’s, leveranciers en bezoekers van de website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 doet de Algemene Verordening Gegevens (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, zijn intrede. Dat betekent dat er vanaf die datum eenzelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming (Wbp) geldt dan niet meer.

AVG en bescherming van persoonsgegevens

Vanaf de oprichting gaat Dantefactor al zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Zo worden n.a.w. gegevens en eventuele telefoonnummers van klanten, contactpersonen en partners bewaard.

In sommige gevallen is Dantefactor verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. Wanneer er gegevens via de website of via email worden achtergelaten, worden de gegevens automatisch opgeslagen in de folder van de Inbox. Dit maakt het mogelijk om te reageren op aanvragen of in contact te blijven.

In onze privacy policy geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Wanneer wij gegevens verwerken voor opdrachtgevers of relaties dan zullen wij als onderdeel van onze contractafspraken een aparte verwerkingsovereenkomst afsluiten.

Soorten persoonsgegevens Afhankelijk van de diensten die worden afgenomen, kan Dantefactor de volgende persoonsgegevens verwerken

 • Naam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bedrijfsgegevens

- B. Dantefactor website en cookiebeleid

Een cookie

Wij maken op de website gebruik van heel beperkte cookies. De cookies kunnen via de browser worden uitgeschakeld. Door het gebruik maken van de website ga je als gebruiker ook akkoord met ons cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar een computer, i pad of mobiele telefoon wordt gestuurd, wanneer je een website bezoekt. Een cookie maakt het gebruik van de website makkelijker.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met behulp van cookies kan Dantefactor bezoekersgegevens registreren. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen hoeveel bezoekers de website krijgt, welke pagina’s goed worden bezocht en waar een bezoeker vandaan komt. Door de cookies wordt het ook mogelijk om Google Analytics, Google Adwords, Google Maps en You Tube nog effectiever te gebruiken. Blogs, artikelen en pagina’s van de website zijn vervolgens deelbaar via social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Tumblr en Instagram. Het kan zijn dat dat deze kanalen cookies gebruiken. Mocht je onvoorziene cookies op onze website aantreffen neem dan rechtstreeks contact op met deze derde partij.

Afmelden voor een cookie?

Afmelden voor cookies is altijd mogelijk. Dit afmelden kun je doen via de browser die je hebt geïnstalleerd. Hulp nodig bij het afmelden? Kijk bij de instellingen van de browser, onder “Help” in de toolbar en pas de instelling aan. Mocht je onverhoopt toch nog cookies aantreffen na het afmelden, neem dan contact op met ons.

- C. Persoonsgegevens - het doel ervan, grondslag en de manier van het gebruik

Voorbereidingen tot het leveren van onze diensten

De Dantefactor verwerkt persoonlijke gegevens om onze diensten en of service te kunnen leveren. De gegevens worden vrijwillig verstrekt, dit na het verzoek tot informatie, het doen van een offerte, het uitvoering geven aan een contract of overeenkomst, contact te kunnen blijven houden om onze diensten en service naar tevredenheid uit te voeren, en om facturen te kunnen versturen.

Onderhouden van de relatie en informatieverstrekking

Een langdurige relatie opbouwen staat hoog in het vaandel van Dantefactor. Daarom houden wij onze klanten en relaties graag op de hoogte over markttrends, ontwikkelingen, innovaties en product-, dienst-, en systeem updates. Deze informatie zal worden verstrekt op het moment dat wij hiervoor toestemming hebben verkregen of wanneer wij eerder met elkaar in contact zijn geweest. Dit kan zijn via persoonlijke ontmoeting, telefoon, netwerkbijeenkomst of het gezamenlijk deelnemen aan een community of businessclub. Mocht er geen prijs worden gesteld op deze contacten, dan bestaat het recht om aan te geven dit niet meer te willen.

Bezoek via de website en gegevensverwerking

Wanneer onze website wordt bezocht bieden wij onze bezoekers graag op maat informatie aan. Dit verhoogt de vriendelijkheid van communiceren en je ontvangt die informatie die ook echt relevant is. Gegevens (zoals naam en email adres) worden alleen gebruikt voor interne analyses en zullen niet worden gedeeld met derden. Op ieder moment is het mogelijk aan te geven om geen informatie meer te willen ontvangen.

Data voor onderzoek

De Dantefactor biedt aan haar opdrachtgevers, relaties en individuele deelnemers de mogelijkheid aan voor het invullen van het Dantefactor Kompas (verwerkingsovereenkomst/licentieovereenkomst). De uitkomsten kunnen gebruikt worden om statistische analyses uit te voeren. Deze analyses worden altijd gemaakt los van de gepersonifieerde gegevens.

Certificering & licentie

Het Dantefactor Kompas is een eenvoudige reflectie op de werksituatie om de juiste condities te scheppen voor het individu, team en het bedrijf. De Dantefactor certificeert geselecteerde medewerkers om binnen de context van werk binnen het bedrijf de uitkomsten van het kompas te interpreteren. De certificering wordt zowel uitgevoerd door Dantefactor alsmede door derden partij The Playmakers. (www.theplaymakers.nl)

De certificering is erop gericht een oordeelvrije dialoog te kunnen faciliteren en voorziet in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden hiervoor. Dantefactor maakt gebruik van een externe software omgeving die aan de beveiligingstandaard van de industrie voldoet.

Gecertificeerde personen van de opdrachtgever, software ontwikkelaar (studio september), server hosting provider (Bizway) kunnen namen en email adressen onder ogen krijgen. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten en zo zorgvuldig om te kunnen gaan met persoonsgegevens. Wanneer een project is afgesloten dan zal iedere connectie tussen email adres, naam en data ontkoppeld en in geaggregeerde vorm op de server worden opgeslagen. Wanneer deelnemers willen dat de gegevens permanent worden verwijderd, bestaat er de mogelijkheid dit schriftelijk aan te geven.

Data verwerking en samenwerking derden

De Dantefactor kan, zoals hierboven genoemd, derden inschakelen om een deel van de dienstverlening uit te voeren. In deze krijgen derden toegang tot die gegevens die het mogelijk maken om de dienst volgens de technische en juridische standaarden uit te voeren.

Er zullen nooit persoonsgegevens worden verkocht aan derden!

- D. Opslagtermijn persoonsgegevens

Wanneer er geen relevantie meer is voor het bewaren van persoonsgegevens zullen deze vanuit Dantefactor worden verwijderd c.q. vernietigd.

Dantefactor houdt voor het hanteren van bewaartermijnen de richtlijnen aan voorgeschreven door Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Fiscale bewaarplicht; 5 jaar
 • Sollicatiegegevens; 4 weken na sollicitatie
 • Deelnemergegevens aan certificatietrainingen; 5 jaar
 • Geagregeerde deelnemersgegevens Dantefactor Kompas; onbeperkt
 • Pool van gecertificeerden Dantefactor Kompas; tot opzegging

- E. Rechten van betrokkenen

Bovenop de voorwaarden uit het Dantefactor Kompas gebruikersovereenkomst is het volgende van toepassing:

Wanneer er op verzoek van een bedrijf deelgenomen wordt aan het invullen van het Dantefactor Kompas dan is Dantefactor de Verwerker, en het bedrijf de Verwerkingsverantwoordelijke. Dantefactor heeft via contractuele toestemming van het bedrijf zorggedragen voor het faciliteren van het kunnen uitsturen van het Dantefactor Kompas. De geldende privacy rechten van het bedrijf zijn op dat moment van kracht. Derhalve kunnen er in zo’n situatie rechten worden verhaalt bij het bedrijf waarvoor je werkzaam bent.

Wanneer er individuele overeenkomsten zijn, en personen directe toestemming hebben verleend, dan is Dantefactor Verwerkingsverantwoordelijke. In deze situatie kunnen deelnemers rechtstreeks contact opnemen met Dantefactor. In deze gevallen gelden het recht van betrokkene:

 • Het kunnen inzien van de persoonsgegevens. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht bij Dantefactor te informeren welke gegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en voor welke doeleinden. Schriftelijk kan een kopie worden opgevraagd van deze informatie;
 • Het rectificeren of aanvullen van persoonsgegevens. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken om gegevens te wijzigen dan wel aan te vullen. Schriftelijk kan dit verzoek worden ingewilligd;
 • Het verwijderen van persoonsgegevens (recht van vergetelheid). Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel; de toestemming tot verwerking wordt opgeheven vanwege inbreuk op dit doel; er bezwaar wordt gemaakt op wettelijke gronden. Schriftelijk kan dit verzoek worden ingewilligd;
 • Het beperken van verwerking van persoonsgegevens. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken tot het beperken van de verwerking. Bij het onjuist verwerken van de persoonsgegevens; onrechtmatige verwerking; bij bezwaar van verwerking; bij het niet meer nodig zijn van gegevensverwerking. In deze gevallen bestaat het recht om Dantefactor schriftelijk te verzoeken welke beperking van kracht moet worden gemaakt;
 • Het recht van dataportabiliteit. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken de persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit wordt middels een kopie van de gegevens verstrekt. Schriftelijk kan dit verzoek worden ingewilligd.

Nadere informatie, verzoeken, klachten en of toezicht

Mocht het zijn dat er vragen zijn ontstaan, dan kan er schriftelijk contact worden opgenomen met Dantefactor.

Dantefactor, ter attentie van de heer D.j.g. van Snippenberg Morfelden-Walldorfplein 105, 6706 LB, Wageningen, Telefoon: +31 (0) 6 52 418565 Email: info@dantefactor.nl

Binnen 4 weken wordt er schriftelijk een antwoord verstrekt.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Het recht bestaat om direct bij de Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen. Dit recht bestaat wanneer u van mening bent dat persoonlijke rechten zijn geschonden. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.)

Privacy Policy Dantefactor

Dantefactor beklemtoont met al haar gegevensverwerking te handelen in het belang van het overeengekomen doel. Te nimmer zal Dantefactor zonder toestemming persoonsgegevens verkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming. Dantefactor behoudt zich het recht voor om de privacy policy aan te passen. Op basis van het intreden van de nieuwe wet AVG is deze privacy policy verscherpt.
De privacy policy gaat over de manier waarop er wordt omgegaan met persoonsgegevens door The Dantefactor Company. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, samenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.
Privacy Policy Dantefactor Company

- A. Introductie

Dantefactor verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, samenwerkingspartners, deelnemers van programma’s, leveranciers en bezoekers van de website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 doet de Algemene Verordening Gegevens (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, zijn intrede. Dat betekent dat er vanaf die datum eenzelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming (Wbp) geldt dan niet meer.

AVG en bescherming van persoonsgegevens

Vanaf de oprichting gaat Dantefactor al zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Zo worden n.a.w. gegevens en eventuele telefoonnummers van klanten, contactpersonen en partners bewaard.

In sommige gevallen is Dantefactor verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. Wanneer er gegevens via de website of via email worden achtergelaten, worden de gegevens automatisch opgeslagen in de folder van de Inbox. Dit maakt het mogelijk om te reageren op aanvragen of in contact te blijven.

In onze privacy policy geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Wanneer wij gegevens verwerken voor opdrachtgevers of relaties dan zullen wij als onderdeel van onze contractafspraken een aparte verwerkingsovereenkomst afsluiten.

Soorten persoonsgegevens Afhankelijk van de diensten die worden afgenomen, kan Dantefactor de volgende persoonsgegevens verwerken

 • Naam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bedrijfsgegevens

- B. Dantefactor website en cookiebeleid

Een cookie

Wij maken op de website gebruik van heel beperkte cookies. De cookies kunnen via de browser worden uitgeschakeld. Door het gebruik maken van de website ga je als gebruiker ook akkoord met ons cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar een computer, i pad of mobiele telefoon wordt gestuurd, wanneer je een website bezoekt. Een cookie maakt het gebruik van de website makkelijker.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met behulp van cookies kan Dantefactor bezoekersgegevens registreren. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen hoeveel bezoekers de website krijgt, welke pagina’s goed worden bezocht en waar een bezoeker vandaan komt. Door de cookies wordt het ook mogelijk om Google Analytics, Google Adwords, Google Maps en You Tube nog effectiever te gebruiken. Blogs, artikelen en pagina’s van de website zijn vervolgens deelbaar via social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Tumblr en Instagram. Het kan zijn dat dat deze kanalen cookies gebruiken. Mocht je onvoorziene cookies op onze website aantreffen neem dan rechtstreeks contact op met deze derde partij.

Afmelden voor een cookie?

Afmelden voor cookies is altijd mogelijk. Dit afmelden kun je doen via de browser die je hebt geïnstalleerd. Hulp nodig bij het afmelden? Kijk bij de instellingen van de browser, onder “Help” in de toolbar en pas de instelling aan. Mocht je onverhoopt toch nog cookies aantreffen na het afmelden, neem dan contact op met ons.

- C. Persoonsgegevens - het doel ervan, grondslag en de manier van het gebruik

Voorbereidingen tot het leveren van onze diensten

De Dantefactor verwerkt persoonlijke gegevens om onze diensten en of service te kunnen leveren. De gegevens worden vrijwillig verstrekt, dit na het verzoek tot informatie, het doen van een offerte, het uitvoering geven aan een contract of overeenkomst, contact te kunnen blijven houden om onze diensten en service naar tevredenheid uit te voeren, en om facturen te kunnen versturen.

Onderhouden van de relatie en informatieverstrekking

Een langdurige relatie opbouwen staat hoog in het vaandel van Dantefactor. Daarom houden wij onze klanten en relaties graag op de hoogte over markttrends, ontwikkelingen, innovaties en product-, dienst-, en systeem updates. Deze informatie zal worden verstrekt op het moment dat wij hiervoor toestemming hebben verkregen of wanneer wij eerder met elkaar in contact zijn geweest. Dit kan zijn via persoonlijke ontmoeting, telefoon, netwerkbijeenkomst of het gezamenlijk deelnemen aan een community of businessclub. Mocht er geen prijs worden gesteld op deze contacten, dan bestaat het recht om aan te geven dit niet meer te willen.

Bezoek via de website en gegevensverwerking

Wanneer onze website wordt bezocht bieden wij onze bezoekers graag op maat informatie aan. Dit verhoogt de vriendelijkheid van communiceren en je ontvangt die informatie die ook echt relevant is. Gegevens (zoals naam en email adres) worden alleen gebruikt voor interne analyses en zullen niet worden gedeeld met derden. Op ieder moment is het mogelijk aan te geven om geen informatie meer te willen ontvangen.

Data voor onderzoek

De Dantefactor biedt aan haar opdrachtgevers, relaties en individuele deelnemers de mogelijkheid aan voor het invullen van het Dantefactor Kompas (verwerkingsovereenkomst/licentieovereenkomst). De uitkomsten kunnen gebruikt worden om statistische analyses uit te voeren. Deze analyses worden altijd gemaakt los van de gepersonifieerde gegevens.

Certificering & licentie

Het Dantefactor Kompas is een eenvoudige reflectie op de werksituatie om de juiste condities te scheppen voor het individu, team en het bedrijf. De Dantefactor certificeert geselecteerde medewerkers om binnen de context van werk binnen het bedrijf de uitkomsten van het kompas te interpreteren. De certificering wordt zowel uitgevoerd door Dantefactor alsmede door derden partij The Playmakers. (www.theplaymakers.nl)

De certificering is erop gericht een oordeelvrije dialoog te kunnen faciliteren en voorziet in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden hiervoor. Dantefactor maakt gebruik van een externe software omgeving die aan de beveiligingstandaard van de industrie voldoet.

Gecertificeerde personen van de opdrachtgever, software ontwikkelaar (studio september), server hosting provider (Bizway) kunnen namen en email adressen onder ogen krijgen. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten en zo zorgvuldig om te kunnen gaan met persoonsgegevens. Wanneer een project is afgesloten dan zal iedere connectie tussen email adres, naam en data ontkoppeld en in geaggregeerde vorm op de server worden opgeslagen. Wanneer deelnemers willen dat de gegevens permanent worden verwijderd, bestaat er de mogelijkheid dit schriftelijk aan te geven.

Data verwerking en samenwerking derden

De Dantefactor kan, zoals hierboven genoemd, derden inschakelen om een deel van de dienstverlening uit te voeren. In deze krijgen derden toegang tot die gegevens die het mogelijk maken om de dienst volgens de technische en juridische standaarden uit te voeren.

Er zullen nooit persoonsgegevens worden verkocht aan derden!

- D. Opslagtermijn persoonsgegevens

Wanneer er geen relevantie meer is voor het bewaren van persoonsgegevens zullen deze vanuit Dantefactor worden verwijderd c.q. vernietigd.

Dantefactor houdt voor het hanteren van bewaartermijnen de richtlijnen aan voorgeschreven door Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Fiscale bewaarplicht; 5 jaar
 • Sollicatiegegevens; 4 weken na sollicitatie
 • Deelnemergegevens aan certificatietrainingen; 5 jaar
 • Geagregeerde deelnemersgegevens Dantefactor Kompas; onbeperkt
 • Pool van gecertificeerden Dantefactor Kompas; tot opzegging

- E. Rechten van betrokkenen

Bovenop de voorwaarden uit het Dantefactor Kompas gebruikersovereenkomst is het volgende van toepassing:

Wanneer er op verzoek van een bedrijf deelgenomen wordt aan het invullen van het Dantefactor Kompas dan is Dantefactor de Verwerker, en het bedrijf de Verwerkingsverantwoordelijke. Dantefactor heeft via contractuele toestemming van het bedrijf zorggedragen voor het faciliteren van het kunnen uitsturen van het Dantefactor Kompas. De geldende privacy rechten van het bedrijf zijn op dat moment van kracht. Derhalve kunnen er in zo’n situatie rechten worden verhaalt bij het bedrijf waarvoor je werkzaam bent.

Wanneer er individuele overeenkomsten zijn, en personen directe toestemming hebben verleend, dan is Dantefactor Verwerkingsverantwoordelijke. In deze situatie kunnen deelnemers rechtstreeks contact opnemen met Dantefactor. In deze gevallen gelden het recht van betrokkene:

 • Het kunnen inzien van de persoonsgegevens. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht bij Dantefactor te informeren welke gegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en voor welke doeleinden. Schriftelijk kan een kopie worden opgevraagd van deze informatie;
 • Het rectificeren of aanvullen van persoonsgegevens. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken om gegevens te wijzigen dan wel aan te vullen. Schriftelijk kan dit verzoek worden ingewilligd;
 • Het verwijderen van persoonsgegevens (recht van vergetelheid). Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel; de toestemming tot verwerking wordt opgeheven vanwege inbreuk op dit doel; er bezwaar wordt gemaakt op wettelijke gronden. Schriftelijk kan dit verzoek worden ingewilligd;
 • Het beperken van verwerking van persoonsgegevens. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken tot het beperken van de verwerking. Bij het onjuist verwerken van de persoonsgegevens; onrechtmatige verwerking; bij bezwaar van verwerking; bij het niet meer nodig zijn van gegevensverwerking. In deze gevallen bestaat het recht om Dantefactor schriftelijk te verzoeken welke beperking van kracht moet worden gemaakt;
 • Het recht van dataportabiliteit. Eenieder, waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht Dantefactor te verzoeken de persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit wordt middels een kopie van de gegevens verstrekt. Schriftelijk kan dit verzoek worden ingewilligd.

Nadere informatie, verzoeken, klachten en of toezicht

Mocht het zijn dat er vragen zijn ontstaan, dan kan er schriftelijk contact worden opgenomen met Dantefactor.

Dantefactor, ter attentie van de heer D.j.g. van Snippenberg Morfelden-Walldorfplein 105, 6706 LB, Wageningen, Telefoon: +31 (0) 6 52 418565 Email: info@dantefactor.nl

Binnen 4 weken wordt er schriftelijk een antwoord verstrekt.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Het recht bestaat om direct bij de Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen. Dit recht bestaat wanneer u van mening bent dat persoonlijke rechten zijn geschonden. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.)

Privacy Policy Dantefactor

Dantefactor beklemtoont met al haar gegevensverwerking te handelen in het belang van het overeengekomen doel. Te nimmer zal Dantefactor zonder toestemming persoonsgegevens verkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming. Dantefactor behoudt zich het recht voor om de privacy policy aan te passen. Op basis van het intreden van de nieuwe wet AVG is deze privacy policy verscherpt.