Dantefactor logo
dantefactor 
 

 

 

 

 

 
  
  
  

Het verhogen van werkplezier en prestatie!

Welke rationale ligt er voor de Dantefactor?

De uitdaging van de organisatie van vandaag en morgen is het effectief richting kunnen blijven geven aan het ontvouwen van de capaciteiten van haar mensen. Een proces waarbij kunnen, willen en plezier een steeds centralere rol innemen om organisatie ambities en dromen te kunnen realiseren. Inzicht hoe de mensen in hun kracht te brengen en houden zijn essentiele voorwaarden hiervoor. De Dantefactor werkt als kompas om mensen binnen de werkcontext te kunnen gidsen die kracht te vinden en te behouden meer.

Wat is de Dantefactor?  

De Dantefactor is de optelsom van de mate van ervaren passie, het rotsvaste geloof in het eigen kunnen en groeimotivatie in het werk. Je kunt zeggen dat het de onderstroom en innerlijke vlam is die je fungeert als katalysator om alla aanwezige capaciteiten, ervaring, waarden, eigenschappen en drijfveren optimaal in te kunnen blijven zetten voor het werk dat je doet.

Hoe maakt de Dantefactor verschil?

De hoogte van de Dantefactor geeft de actuele status en het groeipotentieel weer van de mate waarin je als persoon ervaart in je kracht te staan bij datgene je doet. Hoe beter de verbinding tussen je Dantefactor en het werk, des te effectiever en tevredener je hierin kunt zijn. Je investeert automatisch in persoonlijke groei, handelt uit overtuiging en je bouwt actief mee aan de groei van de organisatie ambitie.

Mensen met een hoge Dantefactor bruisen van energie, zijn de motor achter verhoogde prestaties, hebben plezier in het werk, leveren tevreden klanten en dragen bij aan een verlaging van het verzuim.

De Dantefactor is de wetenschappelijk bewezen relevante schakel tussen persoonlijkheid, werkomstandigheden, werkprestatie en heeft een positieve invloed op de mate waarin je als persoon je hulpbronnen inzet. De Dantefactor is dan ook de sleutel om meer rendement te kunnen halen uit individueel-, team- en dus indirect het organisatiepotentieel.

Voor wie is de Dantefactor?

De Dantefactor is de drijvende kracht in werk en helpt wanneer je:

  1. Snel en pragmatisch inzicht zoekt om mensen effectiever te kunnen inzetten en sturen binnen een organisatie (info)
  2. Wilt werken aan duurzame inzetbaarheid van mensen 
  3. Kansen zoekt om de ontwikkeling van talent op koers te brengen en te houden